Inicio / Hasiera

NOTA IMPORTANTE

Ante la situación generada por el cierre forzoso de la instalación y la suspensión temporal de todas las actividades debido a la crisis del COVID-19, queremos comunicar a todas las personas usuarias:

1. No se cobrará la cuota del mes de abril, ni ninguna cuota hasta que la instalación vuelva a abrir. Igualmente, se compensará por días que no se ha prestado servicio a todas las personas que han hecho el pago de la cuota de marzo.

2. Abonos temporales (1 mes y 15 días), que hayan vencido durante el cierre: se compensarán por días no disfrutados a partir del momento de apertura.

3. Actividades. Cuando se reinicien, se compensará por las sesiones no impartidas, tanto en actividades trimestrales como anuales.

Todas estas medidas se concretarán cuando la situación permita la apertura de la instalación.

El Ayuntamiento de Estella, la empresa gestora y el personal del polideportivo agradecemos vuestra comprensión.
OHAR GARRANTZITSUA

Instalazioaren nahitaezko itxierak eta COVID-19ko krisiaren ondorioz jarduera guztiak aldi baterako eteteak sortutako egoeraren aurrean, erabiltzaile guztiei honako hau jakinarazi nahi diegu:

1. Apirileko kuota ez da kobratuko, ezta inolako kuotarik ere, instalazioa berriro ireki arte. Era berean, martxoko kuota ordaindu duten pertsona guztiei zerbitzurik eman ez zaien egunengatik konpentsatuko zaie.

2. Aldi baterako bonoak (hilabetekoak eta 15 egunekoak), itxieran mugaeguneratutako bonoentzat: irekitzeko unetik aurrera hartu ez diren egunekin konpentsatuko dira.

3. Jarduerak. Berriz hasten direnean, eman gabeko saioen bidez konpentsatuko da, bai hiru hilean behingo jardueretan, bai urteko jardueretan.

Egoerak instalazioa irekitzea ahalbidetzen duenean zehaztuko dira neurri guztiak.

Lizarrako Udalak, enpresa kudeatzaileak eta kiroldegiko langileek eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen ulermenagatik.

#quedateencasa

Ver comunicado en formato PDF
Ikusi komunikatua PDF formatuan